zaterdag 31 maart 2012

Polder Groot-Mijdrecht 25 maart

Na de Groene Jonker was er nog tijd genoeg om naar de Botsholse Dwarsweg te rijden en daar een rondje te lopen. Meteen vooraan bij het water scharrelde een kemphaan rond en de witte kluten iets verder in het water sprongen ook onmiddellijk in het oog, in gezelschap van een grutto en een tureluur. Massa's grutto's zaten op de eilandjes verderop. Op waarneming.nl waren er totaal ca. 500 gemeld!
De grutto vooraan op de foto onder is nog in het lichte winterkleed, de achterste loopt met de bruine borst van de zomeroutfit.


Nog meer kemphanen: twee kemphanen met opwaaiende veren; op de foto onder een paartje fouragerende wintertalingen. Het was een groepje van zeven kemphanen totaal dat hier rondliep.Behalve veel wintertalingen, waren er ook veel slobeenden te zien, vooral rond de eilandjes.


Op de dijk liepen schapen, al geschoren, met lammeren lekker in de zon. Een buizerd zwierf op eenzame hoogte zonder enige onrust teweeg te brengen.Aan de andere kant van het land speelde een zomertaling zich in de kijker. En op hetzelfde moment kwam een groepje kemphanen aangevlogen om de hier reeds aanwezige soortgenoten gezelschap te houden. Misschien waren het (gedeeltelijk) dezelfde vogels als die ik eerder bij de plas heb gezien. Hier was de groep nu 10 exemplaren groot. Het was inmiddels vier uur: tijd om naar huis te gaan.

vrijdag 30 maart 2012

Groene Jonker 25 maart

Schitterend lenteweer. In de weilanden langs de Hogedijk veel schapen, een enkel lammetje. De tjiftjaf is terug, overal hoor je zijn eentonige roep. Een paar kwikstaartjes  in het zonnetje op een brug.


De blauwe lucht weerspiegelt zich in het water van de Groene Jonker, waar het nieuwe lentegroen de bruine wintertinten nog moet verdrijven. De meeste vogels bevinden zich ver op de plas en de afgelegen eilandjes: grauwe ganzen, slobeenden, smienten, wintertalingen, hier en daar een tureluur, veel kieviten en rijen grutto's.
Twee paartjes geoorde futen wagen zich dichter bij het pad. Meerkoeten zijn er altijd overal. Op een landje iets verder langs het pad staat een rij wilgenboompjes volop te bloeien, hommels verzamelen nectar en verspreiden stuifmeel.


In de rietkragen was een blauwborst te horen, maar deze onttrok zich in de dichte begroeiïng aan het blikveld. Verderop poseerde wel heel even een rietgors. Plots werd ieder en alles opgeschrikt door veel geknal en geknetter van de kant van het dorp. Het leek wel of een voorraad vuurwerk er in een paar minuten doorheen werd gejaagd. Massaal vlogen aan alle kanten vogels op. Daardoor verden ook groepen Canadese ganzen, heel veel meeuwen en kieviten etc. zichtbaar, die hun rust in de afgelegen delen van het gebied hadden gezocht. Of was niet het vuurwerk, maar deze buizerd de oorzaak van de onrust?

Terug in de auto over de dijk, waar je overzicht hebt over een gedeelte van de plas, waar ik vorig jaar veel grutto's heb gezien. Nu enkele en een rijtje kieviten, waar ook nog een kemphaan rondscharrelde.

zondag 18 maart 2012

Futenfeestmaalje

Vaste bewoners van de vaart bij de Bankrasweg zijn deze futen. Een van beide dook op met een mooi visje(baarsje?). Er wordt heel wat heen en weer geschud met zo'n vangst om die consumptieklaar te maken. Ik dacht nog even dat hij (?) dat in navolging van de balts misschien wel op een leuke manier zou aanbieden aan de partner. Maar dat had ik helemaal verkeerd bedacht. Bij het naderen van de ander werd met enige moeite de vangst schielijk naar achteren gewerkt en in een keer doorgeslikt! Gelukkig niet afhankelijk van deze tafelheer dook de ander onder en kwam met een eigen hapje naar boven. Geen vis en een kreeft zonder scharen is ook niet waarschijnlijk, kortom de aard van de vangst is mij niet duidelijk. Als het maar voedzaam is.
donderdagmiddag 15 maart: weidevogels in de Middelpolder

Ze waren er weer: wulpen! Achteraan in de weilanden, richting Amstel, liepen op veel plaatsen groepen wulpen te foerageren. Zeker 20 heb ik er kunnen tellen, maar er waren er ongetwijfeld meer achter pollen en rietranden en op een afstand, die het moeilijk maakte vast te stellen of het wulpen, grutto's of grazende eenden of ganzen waren.

 Op de Bankrasweg, eigenlijk al op weg naar huis, wierp ik nog een laatste blik over het land en werd mijn aandacht door een ander profiel en een andere beweging dan tot nu toe, getrokken. Het bleek een tureluur, de eerste dit jaar. Deze was in zijn eentje. Ik ben benieuwd of er binnenkort nog meer komen.Best veel grutto's gezien vandaag. Deze deed een middagdutje, maar boven ons hoofd zaten er vier elkaar achterna in de lucht. Hun gruttogruttogrutto-roepje gaf klankkleur aan de lente.

zaterdag 17 maart 2012

dinsdagmiddag 12 maart: Middelpolder

Nieuwsgierig of er nog (of weer) wulpen zouden zijn ben ik deze middag nog even de polder ingereden. Op het hele land geen wulp te bekennen. Wel meer grutto's dan de dag tevoren en er was veel activiteit, vooral onder de kieviten, buitelend en roepend in de lucht. 


Midden in de weilanden zijn nog allerlei slootjes, die je nog goed kunt zien, nu het land nog winterkaal is. Daarom is het nu zo leuk vogels kijken. Voor het blote oog is het lastig om alles in de verte te onderscheiden, maar met een verrekijker en een telelens kom je een heel eind. Zo zag ik gisteren in deze watertjes een paar wintertalingen, vandaag kon ik er nog maar een vinden. Er zijn wel heel veel smienten, wat toppers en hier en daar bergeenden.
Bij het vogelscherm ontdekte ik richting Amsterdam/Amstel plotseling wat andere steltlopers, erg ver, zelfs voor de kijker en ik kon op dat moment eigenlijk niet goed vaststellen wat het waren. Later thuis, flink uitvergroot, merkte ik dat het waarschijnlijk kemphanen waren: geel-oranje poten, rechte snavel, duidelijke tekening op de vleugels, en vooral de iets opgekrulde staart valt snel op. Een groepje van zes totaal. De massa's smienten en standaardvogels meld ik niet bij waarneming.nl, maar de wulpen, grutto's, wintertalingen en natuurlijk ook deze kemphanen wil ik altijd wel graag melden. Foto erbij en bij onzekerheid over een soort meteen feedback of het klopt. Dit zijn dus kemphanen.
In de weilanden en op de grondwallen zie je dikwijls konijnen. Er zijn ook best veel scholeksters. Die laten zich al snel gelden als er ongewenste soortgenoten te dichtbij komen. Dit paar stelt zich heel afwerend op en de vogel rechts zoekt al snel elders zijn heil.


Maar ja, wat als je daar ook niet welkom bent er beginnen er meteen weer twee tegen je te tuten?


Even een show, koppen tussen de schouders: wij zijn boos! Hier is het niet leuk meer, wij gaan wel weg!
Mooi contrast in dit licht tussen de natuur en de stad met de Arena en de Bijlmerhoogbouw.
Op de dijk voor de rioolzuivering nog even de kijker op het land gericht: nog meer kemphanen! Zeven stuks en iets dichterbij nu. Ik las dat vrouwtjes aanzienlijk kleiner zijn dan mannetjes kemphanen. Dat grootteverschil is op de middelste foto goed te zien. De voorste vogel zou dan een vrouwtje zijn.