donderdag 30 mei 2013

Groningen: Dollard Polder Breebaart

Het was steeds onze bedoeling geweest om naar het Dollardgebied te gaan, omdat dat tegenwoordig ook bekend staat om zijn vogelrijkdom. Het was echter al tegen half drie voor we Bourtange verlieten, dus het zou een snuffel-visit worden. 
Van Stadskanaal via Mussel en Jispsingbourtange voert de weg door een vriendelijk en kleinschalig landschap naar Bourtange. Van de streek noordelijk naar Winschoten en de Blauwe Stad kan nog hetzelfde gezegd worden, maar eenmaal boven Oostwold strekken zich de open ruime landbouwpercelen uit tot zover het oog reikt. Het koolzaad begon juist kleur te krijgen.


Het bezoekerscentrum Reidehoeve bij Termunten is niet alle dagen open, maar je kunt er wel goed de auto kwijt. Wij hebben ons nu beperkt tot een wandelingetje een stuk langs de Wadgeul, maar om meer te zien en voor de buitendijkse vogelkijkhut de Kiekkaaste moeten we maar eens een keer terugkomen.De afstand van het pad tot de geul en de vogels is aanzienlijk. De schapenwei was wel open en we zijn een stukje naar de geul toegelopen, maar niet te ver omdat we de vogels niet wilden verstoren. Geen fraaie foto's, maar een impressie van wat je hier kunt tegenkomen. Een stuk of 20 lepelaars in dit voorste deel, her en der wat kluten, een groep kokmeeuwen en enkele aalscholvers op de zandplaat, enkele bergeenden slapend aan de rand. Daar vloog ook een grote zwerm kokmeeuwen op en een andere zilverflitsende wolk vormden de bontbekplevieren.Bontbekplevieren


Achter de dijk honderden brandganzen. Van hoog in de lucht en laag over het water kwamen ze aanvliegen.


Onderlangs de dijk zijn we weer teruggelopen en toen zagen we ook verschillende steltlopers, niet alleen tureluurs en scholeksters, maar ook vermoedelijk verschillende soorten ruiters zoals groenpootruiter - ik ben er nog niet helemaal uit welke precies. Die foto's zijn niet best door de afstand en tegenlicht. Het lijkt me beslist de moeite waard om nog eens terug te komen naar Polder Breebaart, maar dan voor een hele dag, windstil en statief mee.


In de rietkragen zong een mannelijke rietgors uit volle borstwoensdag 22 mei 2013

Vesting Bourtange

Een bezoekje aan de oude Vesting Bourtange is leuk  op een moment dat het dorpje niet overlopen wordt door toeristen. Wij troffen het goed en hebben er een tijdje rondgebanjerd en de verschillende musea bezocht: een viertal gebouwen waarin je nader kon kennismaken met de functie en bijbehorende historie. De Rosmolen, verschillende officierswoningen en andere dienstverblijven, alsmede de latrines boven de gracht, kanonnen en vanaf het bastion een mooi zicht op de vesting en aan de andere kant over het omringende land.
Leuk voor oud en jong. Een foto-impressie.Het witte gebouw is de synagoge, waar in een kleine tentoontstellingsruimte o.a. fotomateriaal de geschiedenis van verschillende joodse families vertelt, naast attributen en documenten die met de geloofsbelevenis zelf te maken hebben. Alle joden zijn in WO II afgevoerd en slechts 5 zijn teruggekomen. In de intimiteit van deze kleine ruimte komt dat heel dichtbij en maakt weer zo'n indruk. 
inkijkje in de kapiteinswoning


En tot slot een lekkere lunch buiten, beschut, in het zonnetje!


zondag 19 mei 2013

Drente 1 mei: wandeling Gastersche Diep

Eindelijk: deze nacht heeft het nog gevroren, maar de dag brak aan met zon en zou ons zonnewarmte brengen. Goed weer voor een wandeling en we besloten daarvoor nogmaals naar het Drentsche Aa gebied te gaan en wel naar Gasteren. Voor wie het wil nadoen, zie Staatsbosbeheer Drentsche Aa route 5 door het dal van het Gastersche Diep en het Taarlosche Diep.

Gisteren bij de Tweelingen waren de Roodborsttapuiten te ver weg. Nu, bij het begin van onze wandeling, ontdekte ik er een, weliswaar vrij hoog in een boom, maar rustig op z'n plekje, zodat ik hem kon wel goed in de kijker kon krijgen. Leuke start van de wandeling!


Het zou een heerlijke wandeling worden door een prachtig gebied.
Mooi contrast van het hoger gelegen zandplateau  met het lagere beekdal. Het was nu vrij droog, maar onder nattere omstandigheden houd je geen droge voeten zonder passend schoeisel. Bloeiende bomen, oevers met bosanemonen en allerlei andere bloemen en kruiden, zoals, pinksterbloemen, Salomonszegel en dotterbloemen en dat alles vergezeld door een koor van vogels, zoals zwartkoppen, mezen, tjiftjaf en fitis, rietgorzen, boompiepers en vele anderen.
Kwelwater heeft door infiltratie in het zanddek en een lang verblijf onder het grondoppervlak een chemische
verandering ondergaan, waardoor bijvoorbeeld deze bruine verkleuringen zijn ontstaan. Het is geen vervuiling maar het resultaat van een natuurlijk proces.Zulk mooi weer was het. En als je vanonder deze boom omhoog keek, zag je dit:


Grasmus en Geelgors, de twee G's van deze vakantie.
En nu de zon scheen, werden we eindelijk ook omringd door vlinders. Het Oranjetipje op de pinksterbloemen, de Citroenvlinder met voorkeur voor paardenbloemen, Dagpauwoog en Kleine Vos zochten warmte in het zand, Geaderd Witje van hot naar her.Van het beekdal kwamen we op de heide en vandaar in de weiden, waar in de houtwal Gekraagde Roodstaarten waren, die zich niet al te dicht lieten benaderen, in tegenstelling tot de Boompiepers verderop langs de weg, die zich minder schuw lieten landen in het veld, ons nauwlettend in de gaten houdend, maar zonder meteen weg te vliegen.
We hebben in het beekdal veel grasmussen gezien en gehoord, maar het is me niet gelukt om een goede foto te maken, totdat we ten langen leste bij de auto kwamen. Daar hoorde ik het inmiddels bekende geluid en vond de vogel in een braambosje. Hebbes!